HANDELSFÖRENINGEN

Helsingborgs Handelsförening är handelsföreningens nya storsatsning som syftar till att skapa naturliga mötesrum för föreningens medlemmar. För mer information om Helsingborg Handelsförening, besök vår hemsida här.

Nedan sammanfattas Handelsföreningens vision:

OM

OSS

Helsingborgs Handelsförening bildades 1847 med ursprungligt ändamål att verka till förmån för handels- eller fabriksidkare i Helsingborgs stad. Idag förvaltar föreningen fonder och donationsmedel.

 

En stor del av avkastningen delas ut i form av stipendier till ungdomar med anknytning till Helsingborg för utbildning inom handel och ekonomi men även till hjälpverksamhet till behövande som idkat handels- eller fabriksrörelse i Helsingborg eller till f.d. anställda inom sådana rörelser samt finansiellt stöd till forskning och utbildning vid Campus Helsingborg, som är en del av Lunds Universitet.

TYDLIGA 

ÄNDAMÅL

- FLERA SYFTEN

​VI VILL:

 • Erbjuda ekonomiskt och socialt stöd

 • Stödja näringslivets intressen

 • Vara en samlingsplats för näringslivet

EKONOMISKT

STÖD

- FÖRENINGENS ÄNDAMÅL TAR UTGÅNGSPUNKT I DONATORERNAS VILJA

 

VI KAN ERBJUDA:

 • Ekonomiskt stöd till enskilda behövande

 • Utbildningsstipendier till ungdomar

 • Finansiellt stöd till forskning och utbildning

STÖDJA

NÄRINGSLIVETS INTRESSEN

Påverkan i frågor som är viktiga 

för det lokala näringslivet

Samverka med Campus 

och Universitet

Bidra till att attrahera kvalificerad arbetskraft

Etablera en naturlig mötesplats för gamla 

och nya företagare

 • Klubb- och möteslokaler  

 • Restaurang – öppen även för allmänheten

 • Bästa läge & hög tillgänglighet

 • Arbetsmöten & nätverkande

 • Regelbundna planerade attraktiva aktiviteter

 • Sociala tillställningar

WHAT PEOPLE SAY

Sten K. Johnson

Centre for Entrepreneurship at Lund University;

Håkan Hillerström from Ministry of Enterprise and Innovation shared his views on politics and research, saying the two cannot always meet. As in many cases, politicians cannot see the relevance in research, nor do they have the interest to do so for political reasons, but balancing the two is in fact crucial.

Marie Löwegren

Head of Department of Business Administration

at Lund University;

Helsingborgs Handelsförening 2.0 brings actors together and make research more relevant!

 

2019 Helsingborgs Handelsförening 

Webbdesign: Campus Webbyrå ©