Handelsföreningen är en allmännyttig ideell förening som lämnar ekonomiskt stöd till individer, utbildning och forskning. Vi stöder näringslivets intressen och är en samlings-plats för det lokala näringslivet. Föreningen har ända från starten 1847 haft ett starkt engagemang för Helsingborg och regionen.

Styrelsemöte

31 augusti 2021 kl 11.30 | Gastro, Helsingborg

Här hittar du information och agenda för dig som ska deltaga i mötet.

 

Handelsföreningens styrelse utgörs av fullmäktige med 7-10 ledamöter. Fullmäktiges utser inom sig ordförande och vice ordförande samt ytterligare en ledamot att vara föreningens presidium och att leda det löpande arbetet.