Handelsföreningen är en allmännyttig ideell förening som lämnar ekonomiskt stöd till individer, utbildning och forskning. Vi stöder näringslivets intressen och är en samlings-plats för det lokala näringslivet. Föreningen har ända från starten 1847 haft ett starkt engagemang för Helsingborg och regionen.

Årsmötet 2022 gästas vi av CEO Martin Lundstedt

03 maj 2022 kl 18.00 | Kommer senare

Här hittar du information och agenda för dig som ska deltaga i mötet.

 

Handelsföreningens styrelse utgörs av fullmäktige med 7-10 ledamöter. Fullmäktiges utser inom sig ordförande och vice ordförande samt ytterligare en ledamot att vara föreningens presidium och att leda det löpande arbetet.